Vandaag
09:00 - 13:00

    

pottingerMF.jpg

Gezondheid Achel

3 juni 2017

Geachte klant/relatie,

  Via dit bericht wil ik jullie even bijpraten over de gezondheidstoestand van Achel.
Bij controle in het ziekenhuis is gisteren gebleken dat er opnieuw een minimale hoeveelheid kwaadaardige cellen in het bloed is gevonden. Onduidelijk is nu wat de te nemen stappen zijn. Achel zal binnenkort een PET-scan ondergaan. De waarden van de lever in het bloed zijn te hoog. Waarschijnlijk is dit een reactie op de DLI (Donor Lymfocyten Infusie) die hij in februari heeft ondergaan. De uitkomst van de PET-scan is bepalend voor de eventuele verdere behandelingen.
Achel laat weten zich verder prima te voelen. Het is een verraderlijke ziekte, maar dat wisten wij allang. Van de buitenkant niets te zien en toch woekert er iets in hem.
Denk in uw gebed aan ons…  

Hartelijke groet namens Achel,
Annemarie


Nieuws